schimmig

door suusschrijft

schimmig
door frisse
duisternis
het schijnt me
veilig onzichtbaar
op weg 
naar rust

Advertenties